Geny a wyniki w bieganiu


Opublikowane w wt., 16/01/2018 - 08:27

Polimorfizm, czyli częste występowanie różnicy w genach i jego wpływ na wyniki sportowe, to stosunkowo nowy temat do naukowych rozważań. Jednak genetyczne predyspozycje i ewentualne możliwości wpływania na genotyp żywo interesują sportowców.

Uważa się, że zwłaszcza dwa geny mogą decydować o możliwościach zawodnika w obszarze szybkości, siły i wytrzymałości: ACE i ACTN3. Właśnie tym genom i ich allelom (wariantom) przyjrzał się zespół naukowców, w skład którego wchodzili także Polacy. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy polimorfizm tych dwóch genów ma wpływ, nie tyle na same predyspozycje, co na konkretne wyniki.

W poszukiwaniach został wykorzystany genotyp i statystyki 698 biegaczy z elity, pochodzących z 6 krajów. W tej grupie byli także biegacze z Polski. W sumie przeanalizowano 1064 życiówek na dystansach 1500, 3000m, 5000m i maratonu. W efekcie tych żmudnych analiz nie znaleziono potwierdzenia, że polimorfizm ACTN3 i ACE ma przełożenie na wyniki rozpatrywane zarówno pod kątem uzyskanego czasu jak i przebiegniętego dystansu.

Autorzy tego badania są świadomi, że w innych tego typu opracowaniach, związek pomiędzy konkretnym wariantem genu a wynikami sportowymi istnieje, jednak twierdzą, że takie zależności maleją bądź nie występują, jeśli badana grupa jest duża.

Związku pomiędzy analizowanymi genami a możliwościami tym razem wioślarzy, nie zauważyła również polska autorka pracy doktorskiej pt. ”Występowanie polimorficznych wariantów genów ACN i ACTN3 u polskich sportowców”. Jednym z wniosków z przeprowadzonych przez nią największych wówczas takich badań w kraju, był brak wpływu polimorfizmu genu ACE ma predyspozycje do uprawiania sportu. Odnotowała jednak równicę w częstości występowania zmian ACTN3 wśród sportowców dyscyplin szybkościowo-siłowych oraz u wytrzymałościowców.

Nasz wniosek jest taki, że z dobrymi genami czy bez nich nie obejdzie się bez treningu i ciężkiej pracy nad wynikami.

IB

źródła: 1, 2

Polecamy również:


Podziel się: